พิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุ พระพิฆเนศวร และรูปปั้น อ.พูน ปัณยาลักษณ

Posted on by 0 comment

ดร. ณภัทร ปัณยาลักษณ ทำพิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุ พระพิฆเนศวร และรูปปั้น อ.พูน ปัณยาลักษณ ที่วิทยาลัยแห่งใหม่ อ.ลำลูกกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558

image15

Continue reading

ที่ตั้งใหม่ อาคารใหม่ เปิดเทอมใหม่ แล้วพบกัน 2 มิถุนายนนี้

Posted on by 0 comment

สถานที่ตั้งใหม่ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี

image2 (2)

Continue reading

รองแชมป์ยานยนต์ต้นแบบเชื้อเพลิงดีเซล

Posted on by 0 comment

กระทรวงพลังงาน มอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงความยินดีกับทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 ประเภทยานยนต์ต้นแบบเชื้อเพลิงดีเซล ในการแข่งขันเชลล์อีโค-มาราธอน เอเซีย 2015

image1

Continue reading

งานมุทิตาจิต รำลึก 43 ปี คืนสู่เหย้า อำลาอาลัย ไปที่ใหม่ ลำลูกกา

กำหนดการ
งานมุทิตาจิต รำลึก 43 ปี คืนสู่เหย้า อำลาอาลัย ไปที่ใหม่ ลำลูกกา
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
************

เวลา 08.00 – 10.00 น. ศิษย์เก่า – แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
เวลา 08.29 – 09.39 น. ประกอบพิธีสงฆ์ (ตักบาตรถวายภัตตราหารพระ 9 รูป)
เวลา 09.39 – 10.00 น. ประธานประกอบพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องบูชา
เวลา 10.09 น. ประกอบพิธีมุทิตาจิต (ห้องประชุมชั้น 5 )
- ประธานจุดธูปเทียนกราบพระ
- รำชุดเชิญพระขวัญ
- พิธีมุทิตาจิต (มอบพวงมาลัย – ดอกไม้)
- ประธานกล่าวข้อคิด – ขอบคุณแขก – ศิษย์เก่า
เวลา 11.30 น. เชิญรับประทานอาหาร
เวลา 13.00 น. เสร็จพิธีการ

มุทิตาจิต+1

Continue reading

เรื่องบูรณาการสอนเสริมสร้างทักษะชีวิตจิตจริยธรรม ตามแนวค่านิยม 12 ประการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
กำหนดเปิดการฝึกอบรมวิชาการ “เรื่องบูรณาการสอนเสริมสร้างทักษะชีวิตจิตจริยธรรม ตามแนวค่านิยม 12 ประการ”
ให้กับคณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา จาก 32 สถานศึกษา ประมาณ 64 คน ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557
เวลา 08.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารปัณยาลักษณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
เพิ่มพูนทักษะการเสริมความรู้ด้าน “คุณภาพวิชาชีวิต” ให้กับผู้เรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติในอนาคต ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

(สนใจติดต่อสอบถาม) อ.อโนทัย ก้อนเครือ
โทร. 081-7014959

ความคืบหน้าการก่อสร้างวิทยาลัยแห่งใหม่

ความคืบหน้าการก่อสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาแห่งใหม่ ณ อ. ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

S__17334279

Continue reading