ภาพเก็บตก การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประเทศญุี่ปุ่น

ธงไทย ณ สนาม TWIN RING MOTECH ประเทศญี่ปุ่น

S__12361730

Continue reading

ผลการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

สรุปผลการแข่งขันทั้งหมด 400 ทีม จาก 4 ประเทศ  อันได้แก่ ไทย, เวียดนาม, จีนและญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งเป็นเป็นตัวแทนจาก ไทย 1 ทีม, จีน 1 ทีม, เวียดนาม 2 ทีม และที่เหลือเป็นทีมภายในประเทศญี่ปุ่น

การแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นมัธยมต้นมัธยมปลาย, รุ่นมหาวิทยาลัย, รุ่นประชาชนและรุ่น Challenge Class ทีมปัญจะอยู่ในกลุ่ม  Challenge Class ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด10 ทีม และผลการแข่งขันทีมปัญจวิทยา ได้ที่ 1 ด้วยสถิติ 2,127.833 กิโลเมตรต่อลิตรโดยใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง

Scrapbook_1411967322792

 

Continue reading

เตรียมความพร้อมก่อนการลงแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ณ ประเทศญี่ปุ่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าแข่งขันในรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
Honda Eco Mileage Challenge 34th, Soichino Cup 2014
ณ สนาม TWIN RING MOTEK ประเทศญี่ปุ่น

1411713887871

Continue reading

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage 34th, Soichiro Cup 2014 ณ สนาม Twin Ring Moteki ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 26-28 กันยายน 2557S__12124170

Continue reading

เอ.พี. ฮอนด้าร่วมส่งทีมนักเรียนไปเข้าแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้าประเทศไทยจำกัด ผู้ร่วมสนับสนุน ทีมปัญจวิทยา  ได้เดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมนักเรียนที่เดินทางไปร่วมเข้าแข่งขันในในรายการ Honda Eco Mileage Challenge 2014 National Competition วันที่ 27-28 กันยายน ณ ประเทศญี่ปุ่น

S__12181508

Continue reading

โครงการคนพันธ์อาร์เท่าทันเอดส์ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญจวิทยาได้มีส่วนร่วมในการประชุมสรุปบทเรียน โครงการคนพันธ์อาร์เท่าทันเอดส์ปีที่ 3 สนุบสนุนโดย กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

S__12206088

Continue reading