โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน วันที่ 5 ก.ค.2561

Continue reading

โครงการอาชีวะสร้างนวัตกรรมนำชุมชนขยายสู่ตลาดโลก ร่วมกับ บ. เคโอซีเอส ไทยแลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 3-4 ก.ค. 2561

Continue reading

Category: news

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23-24 มิ.ย.2561

 

Continue reading

Category: news

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู 21 มิถุนายน 2561

Continue reading

อบรมโครงการขับแข่งยามาฮ่า

อบรม โครงการ ขับแข่ง ยามาฮ่า สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครปฐม 13-15 มิถุนายน 2561

Continue reading

รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยหน่วยงานบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก วันที่ 31 พ.ค.2561

Continue reading