เยี่ยมชม SUZUKI

 

นักศึกษาระดับ ปวส. เยี่ยมชมดูงานที่ SUZUKIS__2375783

Continue reading

เกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันครู

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่รับเกียรติบัตรจากอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2559S__2375769

Continue reading

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2559

S__2375700

 

Continue reading

เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ

 

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โครงการ 100 โรงเรียน 10,000คน
เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์S__2375703

Continue reading

ร่วมเข้าประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 ประเภทวิชาการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

S__2375717

Continue reading

กิจกรรมประกวดแฟชั่นรีไซเคิล

ประกวดแฟชั่นรีไซเคิล โดยนักศึกษา วทป.S__2375754

Continue reading