เรื่องบูรณาการสอนเสริมสร้างทักษะชีวิตจิตจริยธรรม ตามแนวค่านิยม 12 ประการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
กำหนดเปิดการฝึกอบรมวิชาการ “เรื่องบูรณาการสอนเสริมสร้างทักษะชีวิตจิตจริยธรรม ตามแนวค่านิยม 12 ประการ”
ให้กับคณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา จาก 32 สถานศึกษา ประมาณ 64 คน ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557
เวลา 08.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารปัณยาลักษณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
เพิ่มพูนทักษะการเสริมความรู้ด้าน “คุณภาพวิชาชีวิต” ให้กับผู้เรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติในอนาคต ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

(สนใจติดต่อสอบถาม) อ.อโนทัย ก้อนเครือ
โทร. 081-7014959

ความคืบหน้าการก่อสร้างวิทยาลัยแห่งใหม่

ความคืบหน้าการก่อสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาแห่งใหม่ ณ อ. ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

S__17334279

Continue reading

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

โดย นายเกรียงไกร เที่ยงพร้อม

S__17260548

Continue reading

สื่อไทยร่วมยินดีกับชัยชนะของเด็กไทยในการคว้าแชมป์รถประหยัดพลังงาน ประเทศญี่ปุ่น

ขอขอบพระคุณทุกๆสำนักพิมพ์ที่ร่วมทำข่าวความสำเร็จของเด็กไทย

S__14065672

Continue reading

ประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 39

ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ต้อนรับผู้บริหารและครูที่บูทแสดงรางวัลการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ในการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 39 ในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาเอกชนสู่ความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21″

Continue reading

ภาพเก็บตก การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประเทศญุี่ปุ่น

ธงไทย ณ สนาม TWIN RING MOTECH ประเทศญี่ปุ่น

S__12361730

Continue reading