รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ติดต่อ 02-532-8090-3

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รับสมัครบุคลากร หลายอัตรา

Continue reading

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รับสมัครบุคลากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รับสมัครบุคลากร ดังนี้

  • รับครู -ช่างเชื่อม 1 อัตรา
  • ครูช่างยนต์ 1 อัตรา
  • ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โปรดติดต่อ 02-532-8090-3

“วันวิชาการ” ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดกิจกรรม “วันวิชาการ” ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนนักศีกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้ครูนักเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกัน และ ให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออก โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน แข่งขันวิชาการ การประกวดในด้านต่างๆ และการจัดแสดง

Continue reading

รับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปี 2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561

Continue reading

กิจกรรมแช่งขันฟุตซอลภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2561

Continue reading