กิจกรรมถวายพระพร

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

panja1 (1)

panja1 (2) panja1 (3) panja1 (4) panja1 (5) panja1 (6) panja1 (7) panja1 (8) panja1 (9) panja1 (10) panja1 (11) panja1 (12) panja1 (13) panja1 (14) panja1 (15) panja1 (16) panja1 (17) panja1 (18) panja1 (19) panja1 (20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>