กิจกรรมถวายพระพร

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

panja1 (1)

panja1 (2) panja1 (3) panja1 (4) panja1 (5) panja1 (6) panja1 (7) panja1 (8) panja1 (9) panja1 (10) panja1 (11) panja1 (12) panja1 (13) panja1 (14) panja1 (15) panja1 (16) panja1 (17) panja1 (18) panja1 (19) panja1 (20)