กิจกรรมทำบุญตักบาตร 7 กันยายน 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560Making Merit 7 Sep (1)

Making Merit 7 Sep (2) Making Merit 7 Sep (3) Making Merit 7 Sep (4) Making Merit 7 Sep (5) Making Merit 7 Sep (6) Making Merit 7 Sep (7) Making Merit 7 Sep (8) Making Merit 7 Sep (9) Making Merit 7 Sep (10) Making Merit 7 Sep (11) Making Merit 7 Sep (12) Making Merit 7 Sep (13) Making Merit 7 Sep (14) Making Merit 7 Sep (15) Making Merit 7 Sep (16) Making Merit 7 Sep (17) Making Merit 7 Sep (18) Making Merit 7 Sep (19)