กิจกรรมวันปีใหม่

กิจกรรมวันปีใหม่ วิทยาล้ยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดทำบุุญตักบาตรวันปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนได้ดำเนินโครงการทำบุญในวันปีใหม

กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0001

กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0002 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0003 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0004 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0005 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0006 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0007 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0008 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0009 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0010 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0011 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0012 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0013 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0014 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0015 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0016 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0017 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0018 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0019 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0020 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0021 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0022 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0023 กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>