กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 ส.ค. 2560

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 ส.ค. 2560

แข่งขัน ตอบปัญหา แข่งจรวดขวดน้ำ แข่งเกมส์แนววิทยาศาสตร์ ชมภาพยนต์แนววิทยาศาสตร์พร้อมชมสารคดี เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

science (1)

science (2) science (3) science (4) science (5) science (6) science (7) science (8) science (9) science (10) science (11) science (12) science (13) science (14) science (15) science (16) science (17) science (18) science (19) science (20) science (21) science (22)