ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมอบรมเรื่องความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.1 วันที่ 17 มกราคม 2561safety training (1)

safety training (13) safety training (12) safety training (11) safety training (10) safety training (9) safety training (8) safety training (7) safety training (6) safety training (5) safety training (4) safety training (3) safety training (2)