ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ร่วมส่งนักศึกษาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ของเทศบาลตำบลหลักหก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561