วันพ่อแห่งชาติ 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560ทำบุญตักบาตร_180105_0001

ทำบุญตักบาตร_180105_0002 ทำบุญตักบาตร_180105_0003 ทำบุญตักบาตร_180105_0004 ทำบุญตักบาตร_180105_0005 ทำบุญตักบาตร_180105_0006 ทำบุญตักบาตร_180105_0007 ทำบุญตักบาตร_180105_0008 ทำบุญตักบาตร_180105_0009 ทำบุญตักบาตร_180105_0010 ทำบุญตักบาตร_180105_0011 ทำบุญตักบาตร_180105_0012 ทำบุญตักบาตร_180105_0013 ทำบุญตักบาตร_180105_0014 ทำบุญตักบาตร_180105_0015 ทำบุญตักบาตร_180105_0016 ทำบุญตักบาตร_180105_0017 ทำบุญตักบาตร_180105_0018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>