วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นำผู้บริหารและครู เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นำผู้บริหารและครู เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ที่27ส.ค.2560เวลา10.00น.

http://www.youtube.com/watch?v=EQhajsEYIec 

S__3334190

S__3252304

S__3252305 S__3252306 S__3252307 S__3252309 S__3252312 S__3252313 S__3252314 S__3252315

Category: news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>