อบรมความรู้เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ การเคารพกฎหมาย การแต่งรถที่ผิดกฎหมาย การป้องกันตัว การจำรูปพรรณผู้ที่ก่อเหตุ โดย สน. คูคต

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คูคต เข้ามาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา ในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ การเคารพกฎหมาย การแต่งรถที่ผิดกฎหมาย การป้องกันตัว การจำรูปพรรณผู้ที่ก่อเหตุ ซึ่งจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป

ตำรวจ สน.คูคต_180228_0001

ตำรวจ สน.คูคต_180228_0002

ตำรวจ สน.คูคต_180228_0003 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0004 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0005 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0006 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0007 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0008 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0009 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0010 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0011 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0012 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0013 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0014 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0015 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0016 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0017 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0018 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0019 ตำรวจ สน.คูคต_180228_0020