โครงการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง

โครงการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง โดยวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2560

23Aug (1)

23Aug (2) 23Aug (3) 23Aug (4) 23Aug (5) 23Aug (6) 23Aug (7) 23Aug (8) 23Aug (9) 23Aug (10) 23Aug (11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>