โรงเรียนวัดคลองชันขอใช้พื้นที่ในการซ้อมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

โรงเรียนวัดคลองชันขอใช้พื้นที่ในการซ้อมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ณ บริเวณภายในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา วันที่ 8 กันยายน 2560

Wat Klongchan (18)

Wat Klongchan (17) Wat Klongchan (16) Wat Klongchan (15) Wat Klongchan (14) Wat Klongchan (13) Wat Klongchan (12) Wat Klongchan (11) Wat Klongchan (10) Wat Klongchan (9) Wat Klongchan (8) Wat Klongchan (7) Wat Klongchan (6) Wat Klongchan (5) Wat Klongchan (4) Wat Klongchan (3) Wat Klongchan (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>