โรงเรียนวัดคลองชันขอใช้พื้นที่ในการซ้อมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

โรงเรียนวัดคลองชันขอใช้พื้นที่ในการซ้อมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ณ บริเวณภายในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา วันที่ 8 กันยายน 2560

Wat Klongchan (18)

Wat Klongchan (17) Wat Klongchan (16) Wat Klongchan (15) Wat Klongchan (14) Wat Klongchan (13) Wat Klongchan (12) Wat Klongchan (11) Wat Klongchan (10) Wat Klongchan (9) Wat Klongchan (8) Wat Klongchan (7) Wat Klongchan (6) Wat Klongchan (5) Wat Klongchan (4) Wat Klongchan (3) Wat Klongchan (2)