Monthly Archives: November 2017

โรงเรียนวัดคลองชันขอใช้พื้นที่ในการซ้อมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

โรงเรียนวัดคลองชันขอใช้พื้นที่ในการซ้อมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ณ บริเวณภายในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา วันที่ 8 กันยายน 2560

Wat Klongchan (18)

Continue reading

กิจกรรมทำบุญตักบาตร 7 กันยายน 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560Making Merit 7 Sep (1)

Continue reading

Open House

โครงการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางการศึกษาต่อ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาเป็นนที่แพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนนักเรียนในปริมณฑลและเป็นแนวทางการพิจรณาตัดสินใจของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยจึงเปิดโครงการเพื่อเชิญนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมในวันพุธที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-14.00 น.

Open House 22-23_171125_0001

Continue reading

การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงฮอนด้า

“วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือป้ญจวิทยา”คว้าชัยรถประหยัดเชื้อเพลงฮอนด้า ทำสถิติสูงสุดรถยะหยัดเชื้อเพลง 2,912.041 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 30.002 กม./ชม. ได้แชมป์ Honda Eco Mileage ครั้งที่ 20 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รถประหยัดเชื้อเพลิง_171124_0001

Continue reading