Monthly Archives: January 2018

มีกันรึยัง!! Line Sticker ปัญจะ

มาบ่งบอกความเป็นชาวปัญจะผ่านสติกเกอร์ PANJA BOY กันดีกว่า ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

IMG_3409

กิจกรรมวันปีใหม่

กิจกรรมวันปีใหม่ วิทยาล้ยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดทำบุุญตักบาตรวันปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนได้ดำเนินโครงการทำบุญในวันปีใหม

กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0001

Continue reading

กีฬาสี 2560

กิจกรรมกีฬาสีเพื่อเรียนรู้สุขศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอันจะทำให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์และนักเรียนทุกระดับช้ัน

กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0001

Continue reading

วันพ่อแห่งชาติ 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560ทำบุญตักบาตร_180105_0001

Continue reading