Monthly Archives: September 2018

ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ร่วมส่งนักศึกษาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ของเทศบาลตำบลหลักหก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561

Continue reading

อบรมการพัฒนาหัวหน้างาน และการสมาคม วันที่ 8-9 กันยายน 2561

Continue reading

อบรมการปรับแต่งเครื่อง บริษัท API Tech วันที่ 7 กันยายน 2561

Continue reading

อบรมน้ำมันหล่อลื่น Castrol วันที่ 6 กันยายน 2561

Continue reading

อบรมศูนย์บริการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วันที่ 5-6 กันยายน 2561

Continue reading