Category Archives: กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู 21 มิถุนายน 2561

Continue reading

อบรมโครงการขับแข่งยามาฮ่า

อบรม โครงการ ขับแข่ง ยามาฮ่า สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครปฐม 13-15 มิถุนายน 2561

Continue reading

รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยหน่วยงานบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก วันที่ 31 พ.ค.2561

Continue reading

กิจกรรมประดับยศ นักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมประดับยศ นักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 1 มิ.ย. 2561

Continue reading

การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Continue reading

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2561

Continue reading