Category Archives: กิจกรรมนักศึกษา

ปวช. 2 ศึกษาดูงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บ.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2560

ajinomoto (2)

Continue reading

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 ส.ค. 2560

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 ส.ค. 2560

แข่งขัน ตอบปัญหา แข่งจรวดขวดน้ำ แข่งเกมส์แนววิทยาศาสตร์ ชมภาพยนต์แนววิทยาศาสตร์พร้อมชมสารคดี เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

science (1)

Continue reading

โครงการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง

โครงการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง โดยวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2560

23Aug (1)

Continue reading

กิจกรรมถวายพระพร

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

panja1 (1)

Continue reading

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560mother's day 2560 (1)

Continue reading

อบรมนั่งสมาธิ

อบรมนั่งสมาธิmeditate (1)

Continue reading