Category Archives: กิจกรรมนักศึกษา

“วันวิชาการ” ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดกิจกรรม “วันวิชาการ” ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนนักศีกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้ครูนักเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกัน และ ให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออก โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน แข่งขันวิชาการ การประกวดในด้านต่างๆ และการจัดแสดง

Continue reading

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปี 2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561

Continue reading

กิจกรรมแช่งขันฟุตซอลภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2561

Continue reading

กิจกรรม OPEN HOUSE วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561

Continue reading

ทีมวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา คว้าแชมป์การแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge Japan

ทีมวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา 1 ในตัวแทนประเทศไทยได้ชนะการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge Japan 2018 โดยเป็นการแข่งขันประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติ ที่มีเวียดนาม จีน และญี่ปุ่นรวมกว่า 100 ทีมเข้าแข่งขันในครั้งนี้

Continue reading

ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ร่วมส่งนักศึกษาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ของเทศบาลตำบลหลักหก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561

Continue reading