กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 26-27 พ.ค. 2561

Continue reading

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วปัญจวิทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 23-25 พ.ค. 2561

Continue reading

เบอร์ติดต่อชั่วคราว

เนื่องจากโทรศัพท์ของวิทยาลัยเกิดการขัดข้อง จึงไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราว โปรดติดต่อเบอร์โทรศัพท์ดังนี้
085-1150716
065-8124439
065-8124813

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

Continue reading

อบรมความรู้เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ การเคารพกฎหมาย การแต่งรถที่ผิดกฎหมาย การป้องกันตัว การจำรูปพรรณผู้ที่ก่อเหตุ โดย สน. คูคต

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คูคต เข้ามาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา ในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ การเคารพกฎหมาย การแต่งรถที่ผิดกฎหมาย การป้องกันตัว การจำรูปพรรณผู้ที่ก่อเหตุ ซึ่งจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป

ตำรวจ สน.คูคต_180228_0001

Continue reading

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น วันที่ 7 ก.พ. 2561

first aid training (1)

Continue reading