อบรมศูนย์บริการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วันที่ 5-6 กันยายน 2561

Continue reading

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 14-17 ส.ค. 2561

Continue reading

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 ก.ค. 2561

Continue reading

กิจกรรมเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตร วันที่ 23 ก.ค. 61

Continue reading

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561

Continue reading

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน วันที่ 5 ก.ค.2561

Continue reading