Open House

โครงการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางการศึกษาต่อ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาเป็นนที่แพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนนักเรียนในปริมณฑลและเป็นแนวทางการพิจรณาตัดสินใจของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยจึงเปิดโครงการเพื่อเชิญนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมในวันพุธที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-14.00 น.

Open House 22-23_171125_0001

Continue reading

การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงฮอนด้า

“วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือป้ญจวิทยา”คว้าชัยรถประหยัดเชื้อเพลงฮอนด้า ทำสถิติสูงสุดรถยะหยัดเชื้อเพลง 2,912.041 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 30.002 กม./ชม. ได้แชมป์ Honda Eco Mileage ครั้งที่ 20 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รถประหยัดเชื้อเพลิง_171124_0001

Continue reading

ปวช. 2 ศึกษาดูงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บ.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2560

ajinomoto (2)

Continue reading

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 ส.ค. 2560

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 ส.ค. 2560

แข่งขัน ตอบปัญหา แข่งจรวดขวดน้ำ แข่งเกมส์แนววิทยาศาสตร์ ชมภาพยนต์แนววิทยาศาสตร์พร้อมชมสารคดี เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

science (1)

Continue reading

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นำผู้บริหารและครู เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นำผู้บริหารและครู เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ที่27ส.ค.2560เวลา10.00น.

http://www.youtube.com/watch?v=EQhajsEYIec 

S__3334190

Continue reading

Category: news

โครงการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง

โครงการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง โดยวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2560

23Aug (1)

Continue reading