อบรมนั่งสมาธิ

อบรมนั่งสมาธิmeditate (1)

Continue reading

อบรมเรื่องความรู้น้ำมันหล่อลื่น โดย บ.บีพี คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด

อบรมเรื่องความรู้น้ำมันหล่อลื่น โดย บ.บีพี คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด

libricant (1)

Continue reading

อบรมโรคเอดส์

อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ในโครงการวัยเรียนไวรัสป้องกันเอดส์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

AIDS (1)

Continue reading

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

Posted on by 0 comment

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

Teacher Day 2017 (1)

Continue reading

พิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

Posted on by 0 comment

คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้จัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560candle (47)

Continue reading

เทศน์มหาชาติ 6 กรกฎาคม 2560

Posted on by 0 comment

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยช่างฝีมือปัญวิทยา ได้จัดเทศน์มหาชาติขึ้น ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา

Tead Mahachart (1)

Continue reading