ปวช. 2 ศึกษาดูงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บ.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2560

ajinomoto (2)

ajinomoto (1) ajinomoto (3) ajinomoto (4) ajinomoto (5) ajinomoto (6) ajinomoto (7) ajinomoto (8) ajinomoto (9) ajinomoto (10) ajinomoto (11) ajinomoto (12) ajinomoto (13) ajinomoto (14) ajinomoto (15) ajinomoto (16) ajinomoto (17) ajinomoto (18) ajinomoto (19) ajinomoto (20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>